Wolrdwide shipping 

JOIN MY GRATITUDE CHALLENGE!  Use the template in my story![English below] Vi taler ikke alle samme sprog her på vores klode, men en ting, som altid kan forstås og som altid skaber glæde er at sige TAK og vise taknemmelighed – også selvom det måske bliver sagt på et fremmedsprog, i kombination med fagter eller bare kommunikeret med øjnene. Taknemmelighed er en af de smukkeste og mest oprigtige måder for mennesker at interagere på. Et lille ord, der gør en kæmpe forskel.· Derfor håber jeg du har lyst til at være med i denne uges gratitude challenge, som i dag går ud på at sige TAK og fejre dem der har en betydning i vores liv, men som vi ikke nødvendigvis er i nær relation med. Det kan for eksempel være en profil du følger her på Instagram som inspirerer dig, en du synes gør en forskel, en der får dig til at smile eller en der kæmper for en god sag.· Hvem vil du gerne sig tak til?·· We do not all speak the same language on this planet, but one thing that can always be understood and which always creates joy, is to say THANK YOU and show gratitude – even if it may be said in a foreign language, in combination with gestures or just communicated with the eyes. Gratitude is one of the most beautiful and genuine ways for people to interact. A small word that makes a huge difference.· Therefore, I hope you would like to join me in this week's gratitude challenge, which today is about saying THANK YOU and celebrate the ones we value but who we are not necessarily in close relationship with. I can be someone you follow that inspires you, one you think makes a difference, one that makes you smile on a daily basis or one that fights for a good cause.· Who would you like to thank?···#ilovemytype #MasterChengYen #tak #taknemmelig #takfordig #takfordet #ordsprog #dagenstanke #reflektion #citater #lifesayings #citat #dagenscitat #quoteoftheday #inspirerendequote #taknemmelighed #positivetanker #spredglæde #weareallinthistogether #weareallone #sameworld  #love #iloveyou #youinspireme #klogoeord #glæde #personligudvikling #mindset #tanker #personalgrowth

JOIN MY GRATITUDE CHALLENGE! Use the template in my story![English below] Vi taler ikke alle samme sprog her på vores klode, men en ting, som altid kan forstås og som altid skaber glæde er at sige TAK og vise taknemmelighed – også selvom det måske bliver sagt på et fremmedsprog, i kombination med fagter eller bare kommunikeret med øjnene. Taknemmelighed er en af de smukkeste og mest oprigtige måder for mennesker at interagere på. Et lille ord, der gør en kæmpe forskel.· Derfor håber jeg du har lyst til at være med i denne uges gratitude challenge, som i dag går ud på at sige TAK og fejre dem der har en betydning i vores liv, men som vi ikke nødvendigvis er i nær relation med. Det kan for eksempel være en profil du følger her på Instagram som inspirerer dig, en du synes gør en forskel, en der får dig til at smile eller en der kæmper for en god sag.· Hvem vil du gerne sig tak til?·· We do not all speak the same language on this planet, but one thing that can always be understood and which always creates joy, is to say THANK YOU and show gratitude – even if it may be said in a foreign language, in combination with gestures or just communicated with the eyes. Gratitude is one of the most beautiful and genuine ways for people to interact. A small word that makes a huge difference.· Therefore, I hope you would like to join me in this week’s gratitude challenge, which today is about saying THANK YOU and celebrate the ones we value but who we are not necessarily in close relationship with. I can be someone you follow that inspires you, one you think makes a difference, one that makes you smile on a daily basis or one that fights for a good cause.· Who would you like to thank?···#ilovemytype #MasterChengYen #tak #taknemmelig #takfordig #takfordet #ordsprog #dagenstanke #reflektion #citater #lifesayings #citat #dagenscitat #quoteoftheday #inspirerendequote #taknemmelighed #positivetanker #spredglæde #weareallinthistogether #weareallone #sameworld #love #iloveyou #youinspireme #klogoeord #glæde #personligudvikling #mindset #tanker #personalgrowth

Win a poster of your choice

Join our newsletter and participate in the contest to win a poster of your choice. We pick a winner each month and you will receive inspiration and the latest news about new collections, competitions, special offers and giveaways.